Гурток "Юні книголюби"

Основне завдання національної школи – дати учням знання з основ наук, сформувати відповідальне ставлення до набуття знань, стійку потребу у самоосвіті, вміння застосовувати набуті знання в життєтворчій діяльності.Визначальну роль у цьому процесі відіграє книжка.
         Книга - одне найбільших чудес створених людиною.
Відтоді, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книжкам. Книги відкривають вам світ, допомагають уявити минуле., зазирнути в майбутнє.  В усі  часи книгу завжди любили і шанували, тривалий час вона була єдиним джерелом інформації.
                Спілкування з книгою допомагає людині оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає її до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв і традицій.
Навчити дитину любити книгу, сприймати як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, знань, виховувати любов до книжки, прищеплювати навички бібліотечно – бібліографічної грамотності – основні завдання гуртка.

 Мета:
Дидактична: ознайомити учнів з історією  створення книги з давніх часів
по теперішній час;   розповісти, якиий шлях пройшла книжка; навчити основам бібліотечно – бібліографічних знань, користуванню довідково – інформаційним апаратом, практичним навичкам користування бібліотекою.

Розвиваюча: показати учням значення  книги  в розвитку світового суспільства;розвивати культуру мислення, уяву; розвивати уміння правильно читати книги, образно висловлювати  думки;розвивати логіку та інтелект.

Виховна: викликати інтерес до книги та історії її виникнення; виховувати любов до книги,   бережне ставлення до неї;культуру читання; виховувти гуманізм через прищеплення і розуміння загальнолюдських цінностей через вивчення і розуміння світової літератури.

Завдання:
-         надання методично – інформаційної допомоги учням в оволодінні основам наук, у самоосвітній роботі;
-         розвивати художній смак і самостійність суджень;
-         розвиток пізнавальних інтересів та культури розумової праці;
-         розвивати навички самостійної роботи в бібліотеці;
-         познайомити учнів з процесом створення книги;
-         розвивати кмітливість та уявне мовлення;
-         поглиблення знань про книгу;
-         зробити книгу супутником життя;
-         прищеплювати знання та вміння бережного поводження з книгою;
-         виховання в читачів бажання самостійно розширювати обсяг знань інформаційної культури;
-         вчити дітей шанувати рідну мову, духовні надбання українського народу;
-         виховання мовного етикету;
-         краєзнавче виховання;
-         екологічне   виховання;
-         естетичне виховання;
-         індивідуальна робота з читачами;
-         впровадження інформаційних технологій  обслуговування читачів;
-         організація роботи щодо збереження  підручників  у рамках акції «Живи, книго!»
-         формування наукового світогляду;
-         формування  загальнолюдських моральних цінностей;
-         реалізація завдань державної політики в галузі освіти;

Програма гуртка «Юні книголюби»

№ з/п
Зміст діяльності
Кількість годин
1
Еволюція книги.
Книга – джерело знань.Роль книги в житті людини. Писемні пам′ятки України.
3
2
З історії бібліотек.
Найдавніші бібліотеки світу.Найбільші бібліотеки світу.
Правила користування бібліотекою.
Права і обовязки читачів.
Організація обслуговування читачів у бібліотеці.Абонемент. Читальний зал.
Шкільна бібліотека. Цілі, задачі, зміст роботи. Типологія бібліотек. З історії книгодрукування.
7
3
Специфіка наукових та періодичних видань.
Науково – пізнавальна література. Структура наукової книги. Періодичні видання. Знайомство з періодичними виданнями, які передплачує шкільна бібліотека.
4
4
Довідково – інформаційний фонд бібліотеки.
Словники – структурна одиниця ДІФ. Групова та індивідуальна робота із словниками.
Енциклопедія - структурна одиниця ДІФ. Групова та індивідуальна робота з енциклопедіями.
Довідники - структурна одиниця ДІФ. Групова та індивідуальна робота з довідниками.
10
5
Система каталогів та картотек у бібліотеці.
Бібліотечні каталоги та картотеки, їх призначення. Алфавітний і систематичний каталоги. Картотеки шкільної бібліотеки.
7
6
Дитяча література.
Художня дитяча література.Огляд дитячої літератури у бібліотеці. Дитячі письменники.
4
7
Збереження книжкового фонду
1


Немає коментарів:

Дописати коментар